Літературне читання 2 клас Савченко поурочні плани

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ 2 КЛАС САВЧЕНКО ПОУРОЧНІ ПЛАНИ

Укр. мова 2 клас Захарійчук поурочні плани

УКР. МОВА 2 КЛАС ЗАХАРІЙЧУК ПОУРОЧНІ ПЛАНИ

Также Вы можете перейти на II семестр поурочных планов по укр.языку 2 класс, Захарийчук.
 


Урок 1    Звуки, букви. Українська абетка  
Урок 2    Розташування слів за абеткою з орієнтацією на першу літеру
Урок 3    Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах   
Урок 4    Правила переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків
Урок 5    Голосні звуки [а] [о] [у] [є] [и] [і]. Спостереження за роботою                               мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків
Урок 6    Букви що позначають голосні звуки
Урок 7    Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади
Урок 8    Урок розвитку зв'язного мовлення. Опис предмета за малюнком планом
              змістом загадки. Тема опису «Ромашка»
Урок 9    Ненаголошені голосні звуки [є] [и]
Урок 10  Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними |
є], |и|
Урок 11  Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [є], [и]
Урок 12  Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [є], [и]
Урок 13  Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів {язик               губи зуби) під час вимови приголосних звуків
Урок 14  Приголосні звуки [дз] [дз'] [дж]. Позначення їх буквами
Урок 15  Приголосні звуки. Позначення їх буквами
Урок 16  Урок розвитку зв'язного мовлення. Опис істоти за сюжетним малюнком
              планом змістом загадки. Тема опису "Білочка"    
Урок 17  Буква щ
Урок 18  Приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів
Урок 19  Буква г'   
Урок 20  Приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів
Урок 21  Дзвінкі 
і глухі приголосні звуки
Урок 22  Дзвінкі і глухі приголосні звуки
Урок 23  Дзвінкі і глухі приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів

Урок 24  Урок розвитку зв'язного мовлення. Розповідь за сюжетним малюнком»
              планом і змістом вірша А. Житкевича «Осінь». Тема розповіді                                «Осінь»
Урок 25  Тверді і м'які приголосні звуки. Позначення м'якості приголосних                           буквами і, я, ю, є
Урок 26  Тверді і м'які приголосні звуки. Позначення м'якості приголосних                           буквами і, я, ю, є
Урок 27  Тверді і м'які приголосні звуки. Позначення м'якості приголосних                           буквами і, я, ю, є
Урок 28  Тверді і м'які приголосні звуки. Позначення м'якості приголосних                           буквами і, я, ю, є
Урок 29  Позначення м'якості приголосних звуків знаком м'якшення
Урок З0  Позначення м'якості приголосних звуків знаком м'якшення
Урок 31  Позначення м'якості приголосних звуків знаком м'якшення
Урок 32  Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання казки за серією сюжетних               малюнків, планом та змістом казки І. Прокопенко «Як гриби ховалися»
Урок 33  Закріплення вивченого про тверді та м'які приголосні звуки
Урок 34  Подовжені м'які приголосні звуки
Урок 35  Подовжені м'які приголосні звуки 
Урок 36  Подовжені м'які приголосні звуки 
Урок 37  Подовжені м'які приголосні звуки
Урок 38  Апостроф
Урок 39  Апостроф
Урок 40  Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання порад за темою "Бережіть               книжки" за опорними словами і малюнками (вірш Г. Чорнобицької «Не                 бруднити книжки»)
Урок 41  Апостроф
Урок 42  Апостроф
Урок 43  Лексичне значення слова. Розвиток уявлення про те, що слово служить
              для називання предмета, якості, дії
Урок 44  Лексичне значення слова. Тематичні групи слів
Урок 45  Слова, які відповідають на питання хто? що?
Урок 46  Слова, що означають назви предметів (іменники)
Урок 47  Розпізнавання іменників за питаннями хто? що?. Складання речень
Урок 48  Урок розвитку зв'язного мовлення. Розповідь за ссрісю сюжетних                           малюнків, планом та опорними словами «Каштанчик»
Урок 49  Змінювання іменників за зразком один - багато. Робота над прислів'ям.
              Доповнення речень
Урок 50  Групування предметів за родовими та видовими ознаками
Урок 51  Доречне вживання іменників у реченні. Перевірна робота. Аудіювання
Урок 52  Уживання великої букви в іменах, по батькові та прізвищах людей
Урок 53  Уживання великої букви в іменах, по батькові та прізвищах людей.
             Уживання імен у формі звертання
Урок 54  Велика буква у кличках тварин. Перевірна робота. Диктант
Урок 55  Уживання великої букви в кличках тварин
Урок 56  Урок розвитку зв'язного мовлення. Розповідь за серією сюжетних                          малюнків та опорними словами "Допомога тваринам узимку"
Урок 57  Велика буква в назвах міст, сіл, річок
Урок 58  Велика буква в назвах вулиць, площ і майданів
Урок 59  Слова, що називають ознаки предметів (прикметники)
Урок 60  Зв'язок прикметників з іменниками
Урок 61  Прикметники, протилежні за значенням. Уживання прикметників
              у переносному значенні
Урок 62  Зв'язок прикметників з іменниками. Практичне змінювання прикметників
             за зразком один — багато  
Урок 63  Прикметники, близькі за значенням
Урок 64  Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання казки за поданим                             початком, планом, малюнками, опорними словами (Ю. Ярмиш                                «Якреп'яшок світ побачив»). Перевірна робота
 
Укр. мова 2 клас Захарійчук поурочні плани II семестр

УКР. МОВА 2 КЛАС ЗАХАРІЙЧУК ПОУРОЧНІ ПЛАНИ II СЕМЕСТР

Также Вы можете перейти на I семестр поурочных по укр.языку 2 кл, Захарийчук.
 
Урок 65. Слова, які відповідають на питання що робити? що робили? що робив? що робить? що буде робити? (дієслова)
Урок 66. Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. Зв'язок дієслів з іменниками    
Урок 67. Роль дієслів у мовленні. Зв'язок дієслів з іншими словами
Урок 68. Роль дієслів у мовленні. Виділення дієслів у текстах
Урок 69. Роль дієслів у мовленні. Дієслова протилежні за значенням
Урок 70. Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання казки за поданим початком, кінцівкою і сюжетними малюнками «Дві білки»
Урок 71. Роль дієслів у мовленні. Робота над діалогом   
Урок 72. Влучне вживання дієслів у мовленні. Поєднання дієслів зі словами він, вона, воно, вони
Урок 73. Уявлення про службові слова та їх роль у реченні
Урок 74. Практичне ознайомлення з прийменниками, їх роллю в реченні
Урок 75. Вправляння у доречному вживанні службових слів у реченні
Урок 76. Урок розвитку зв'язного мовлення. Опис істоти за малюнком, планом і змістом вірша В. Марсюка «Моє оленятко». Тема опису «Оленятко»  
Урок 77. Спостереження за значенням спільнокореневих (споріднених) слів
Урок 78. Спільнокореневі (споріднені) слова. Виділення кореня в поданих словах
Урок 79. Добирання спільнокореневих слів
Урок 80. Добирання спільнокореневих слів
Урок 81. Спільнокореневі (споріднені) слова
Урок 82. Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання основної частини казки за початком і кінцівкою казки та серією малюнків (І. Палагута «Про сіре мишенятко та рудого хом'ячка»)
Урок 83. Спільнокореневі (споріднені) слова
Урок 84. Спільнокореневі (споріднені) слова
Урок 85. Спільнокореневі (споріднені) слова
Урок 86. Узагальнення знань учнів за темою «Корінь слова. Спільнокореневі (споріднені) слова»
Урок 87. Основні ознаки речення. Поділ тексту на речення
Урок 88. Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання казки за поданим початком, схемами речень і серією сюжетних малюнків (Е. Карл «Звідки прилетів метелик»)
Урок 89. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення
Урок 90. Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки
Урок 91. Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання    
Урок 92. Закріплення знань про види речень за метою висловлювання
Урок 93. Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання казки за поданим початком і кінцівкою оповідання, малюнками та опорними словами (С. Мацюцький «Кому дістався бублик»)
Урок 94. Головні слова в реченні
Урок 95. Визначення головних слів у реченні. Перевірна робота. Аудіювання «Куди робота ховається»
Урок 96. Зв'язок слів у реченні
Урок 97. Складання записки
Урок 98. Поширення речень за питаннями
Урок 99. Узагальнення знань за темою «Речення»
Урок 100. Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання розповіді «Подорож у Карпати» за малюнком та опорними словами
Урок 101. Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок, його відповідність змісту тексту
Урок 102. Будова тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті
Урок 103. Текст-розповідь
Урок 104. Текст-опис
Урок 105. Урок розвитку зв'язного мовлення. Упорядкування структури тексту (Ю. Ярмиш «Дванадцятиголовий Дракончик»)
Урок 106. Узагальнення знань за темою «Текст»
Урок 107. Мовні та немовні знаки
Урок 108. Спорідненість мов
Урок 109. Усне і писемне мовлення. Перевірна робота. Списування
Урок 110. Слова ввічливості. Звертання
Урок 111. Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання розповіді за поданим малюнком та планом
Урок 112. Контроль та оцінювання знань за темою «Речення. Текст. Мова і мовлення» 
 
Повторення вивченого
Урок 113. Що ми знаємо про звуки і букви
Урок 114. Що ми знаємо про частини мови    
Урок 115. Що ми знаємо про речення
Урок 116. Що ми знаємо про текст
Урок 117. Перевірна робота
Урок 118. Урок розвитку зв'язного мовлення. Розповідь на тему «Мої літні канікули» за серією малюнків і змістом вірша О. Палійчука «Алло, ми поїхали в село»  
Урок 119. Підсумковий урок за рік
ДодатокСвято «Рідне слово — диво калинове» (до Дня української писемності та мови)   
Природознавство 2 клас Грущинська поурочні плани

ПРИРОДОЗНАВСТВО 2 КЛАС ГРУЩИНСЬКА ПОУРОЧНІ ПЛАНИ

Зустріч 1.    Що таке явища природи?
Зустріч 2.    Яку форму має Земля?   
Зустріч 3.    Яку форму має горизонт?
Зустріч 4.    Чому буває день і ніч?
Зустріч 5.    Чому відбувається зміна пір року?  
Зустріч 6.    Екскурсія. Як спостерігати за полудневим розташуванням Сонця?
Зустріч 7.    Як вимірювати температуру повітря?
Зустріч 8.    Де в природі міститься вода?
Зустріч 9.    Як змінюється стан води при нагріванні й охолодженні?    
Зустріч 10.  Що таке колообіг води в природі?
Зустріч 11.  Якими бувають погода і хмарність?
Зустріч 12.  Як виникає вітер?
Зустріч 13.  Як народні прикмети допомагають передбачати погоду?
Зустріч 14.  Перевір себе: що я знаю про вплив Сонця на природу і погоду. Які рослини і тварини допомагають людям передбачати погоду?
Зустріч 15.  Які в осені прикмети?
Зустріч 16.  Екскурсія. Які зміни відбуваються в природі восени?
Зустріч 17.  Як змінюється нежива природа восени?
Зустріч 18.  Які осінні явища відбуваються у житті рослин?
Зустріч 19.  Як різняться рослини за тривалістю життя?
Зустріч 20.  Як розмножуються рослини?    
Зустріч 21.  Як розселяються рослини?
Зустріч 22.  Чому восени добре збирати гриби?   
Зустріч 23.  Як змінюється життя комах і риб восени?
Зустріч 24.  Як змінюється восени життя птахів?
Зустріч 25.  Як змінюється восени життя звірів?   
Зустріч 26.  Які існують зв'язки між неживою та живою природою?
Зустріч 27.  Які осінні турботи у людей у містах і селах восени?
Зустріч 28.  Перевір себе: що я знаю про неживу та живу природу восени?
Зустріч 29.  Які прикмети у зими?
Зустріч 30. Екскурсія. Як спостерігати за природою взимку? Практична робота. Спостереження за формою сніжинок за допомогою лупи
Зустріч 31.  Як змінюється взимку нежива природа?
Зустріч 32.  Як рослини пристосувалися до зими?
Зустріч 33.  Як змінюється взимку життя комах і птахів?
Зустріч 34.  Як звірі пристосувалися до життя взимку?    
Зустріч 35.  Як люди піклуються про тварин узимку?    
Зустріч 36.  Які турботи приносить зима людям?
Зустріч 37.  Перевір себе: що я знаю про природу взимку   
Зустріч 38.  Які прикмети у весни?
Зустріч 39.  Які ознаки весни помітні в неживій природі?
Зустріч 40.  Як дерева зустрічають весну?
Зустріч 41.  Які трав'янисті рослини першими зацвітають навесні?
Зустріч 42.  Чому кажуть, що весняний день рік годує?
Зустріч 43.  Коли з'являються навесні комахи?
Зустріч 44.  Як змінюється навесні життя риб?
Зустріч 45.  Коли повертаються із вирію перелітні птахи?
Зустріч 46.  Як змінюється навесні життя звірів?
Зустріч 47.  Як треба поводитися серед природи навесні?   
Зустріч 48.  Чим займаються люди в місті та селі навесні?
Зустріч 49.  Екскурсія. Як спостерігати за природою навесні?
Зустріч 50.  Перевір себе: що я знаю про погоду та природу навесні?
Зустріч 51.  Які прикмети літа?
Зустріч 52.  Як змінюється влітку нежива природа?
Зустріч 53.  Як змінюється життя рослин улітку?
Зустріч 54.  Які рослини зростають на луках та поблизу водойм? 
Зустріч 55.  Чи всі лісові ягоди можна куштувати?
Зустріч 56.  Як живеться тваринам у лісі влітку?
Зустріч 57.  Як живеться тваринам улітку на луках та водоймах?   
Зустріч 58.  Які рослини занесені до Червоної книги України?   
Зустріч 59.  Які тварини занесені до Червоної книги України?   
Зустріч 60.  Що ти знаєш про рослини — символи України?
Зустріч 61.  Екскурсія. Які зміни відбуваються в природі влітку?    
Зустріч 62.  Як змінюється впродовж року розташування сонця?
Зустріч 63.  Як досліджувати природу влітку?
Зустріч 64.  Перевір себе: що я знаю про сезонні зміни в природі
Резервний урок 1. Які спостереження за природою допомогли людині створити календар?
Резервний урок 2. Проект. Квіти в моєму житті
Резервний урок 3. Проект. «Книга скарг» природи
Download
Основи здоров'я.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
Download
План-конспект-урокыв-з-образотворчого-ми
Microsoft Word Document 451.0 KB