Корисні вправи для вивчення теми «ІМЕННИК»

1. Прочитайте. Випишіть власні іменники. Поясніть їх написання.

Земле Шевченкова, земле Франкова,

Ниво, засіяна щастям – добром,

Вічна твоя соловейкова мова,

Вічна розмова Дністра з Дніпром. (Д.Павличко)

 

2Прочитайте. Випишіть загальні іменники. Доведіть, що не помиляєтесь.

Спасибі людям, що зростили ліс!

За всі дуби спасибі, за ялини,

І за красу отих зелених кіс

Берізок, милих серцеві людини. (М.Познанська)

 

3.Прочитайте вірш. Випишіть іменники.

Пахне хліб,

Як тепло пахне хліб!

Любов’ю трударів

І радістю земною.

І сонцем, що всміхається весною,

І щастям наших неповторних діб -

Духмяно пахне хліб! ( П. Воронько )

 

4. Перепишіть. Підкресліть іменники і визначте, які з них позначають істоти, а які – неістоти.

Українські ліплені пироги – страва унікальна. Крім наших предків, пирогів не ліпив і не пік жоден народ. Пиріг в українців – символ місяця. Згодом вони здобули визнання й в інших народів (О. Знойко)

 

5. Доповніть тлумачення слів. Доведіть, що це істоти.

Копач – той, хто…

Визволитель – той хто…

Пекар – той хто…

 

6. Назвіть іменники, якими можна замінити подані визначення. Доведіть, що це істоти.

Той, хто доповідає - …

Той, хто спостерігає-…

Той, хто слухає-…

Той, хто читає-…

7. Прочитайте і відгадайте загадки. Виділіть закінчення.

Білі птахи летять, на землю зграєю сідають.(Сніжинки)

Під землею вогонь горить,а зверху видно.(Морква)

Зимою народжуюсь, навесні вмираю, своїм тілом землю зігріваю.(Сніг)

Якою косою не можна косити?(Косою з волосся)

Ніжна зірка сніжно-біла, на рукав згори злетіла. Поки ніс її сюди, стала краплею води.

 

8. Прочитайте загадки і відгадайте їх. Випишіть парами іменники-антоніми із загадок. Визначте рід.

Я антонім слова “літо”

В мене біла тепла свита.

Хоч мороз люблю сама,

Адже звуть мене…

Я антонім шуму, стуку,

Уночі без мене мука.

Для спочинку наймиліша.

Відгадаєш, хто я?

 

9. До поданих слів додайте назви на позначення маленьких тварин, птахів, щоб можна було довідатись, хто є в кого. Визначте рід іменників.

Корова – теля.

Коза - …

Кінь - …

Качка -…

Курка-…

 

10. Дайте відповіді на запитання і запишіть їх за зразком.

Того, хто живе в Індії, називають індієць.

Того, хто живе в Україні,-…

Того, хто живе в Америці,-…

Гриб, що росте під березою,-…

Людина, яка проживає в Одесі,-…

 

11. Згрупувати іменники, близькі за значенням слова “будинок”.

Земля, оселя, небо, житло, хлопець, квартира, колгосп, дім, палац, гніздо, хата.

 

12. Доповнити словосполучення.

Великий камінь – маленький камінець.

Великий прапор -…

Великий корінь -…

Великий гребінь - …

Великий ремінь-…

Корисні вправи для вивчення теми «ПРИКМЕТНИК»

1.  Замінити словосполучення близьким за значенням іменником.

Сильна хуртовина - …

Велике нещастя -…

Сильний дощ -…

Дрібний дощ -…

Буря в морі -…

 

2. Від поданих слів утворити і записати прикметники.

Дерево, зелень, дзвінок, щастя, село.

Полум’я, синька, школа, радість, Київ.

Осінь, білизна, кропива,мир, вишня, темнота, воля.

 

3. До поданих словосполучень дібрати протилежні за значенням прикметники.

Стара жінка -…

Старе плаття -…

Стара газета -…

 

4. До поданих словосполучень дібрати близькі за значенням прикметники

Добрий борщ -…

Добре слово -…

Добрі успіхи -…

 

5. Замінити словосполучення за зразком.

Шафа з дерева – дерев’яна шафа.

Річка в горах - …

Чоловік з бородою -…

Промінь сонця - …

Гілка яблуні -…

Книга з бібліотеки -…

Дорога через степ -…

 

6. Заміни словосполучення "іменник + іменник" іншими "прикметник + іменник", уведи в речення.
З р а з о к: Хліб із пшениці — пшеничний хліб. Бабуся відрізала онукові скибку запашного пшеничного хліба.
Гілка яблуні _________________________________
Гра на комп'ютері ____________________________
Шафа для книжок ____________________________
Одяг на свята ________________________________
Книга з бібліотеки ____________________________
Поле для футболу _____________________________

 

7. Для спостереження за мовним матеріалом використовуємо таблицю:
Сніг (я к и й?) біл....                Костюм (я к и й?) син....
Сметана (я к а?) біл... .           Волошка (я к а?) син....
Простирадло (я к е?) біл....      Море (я к е?) син... .
- Додайте до прикметників закінчення. Чому вони різні?

8. Спиши, вставляючи в речення потрібні за змістом прикметники. Які з них мають протилежне значення?
За будовою рослини відрізняються одна від одної. У калюжниці листки... (гладенькі, округлі), а в огірка... (шорсткі, зубчасті). Стебло у калюжниці досить... (товсте, прямостояче), а в огірка воно... (тонке, стелиться по землі).

9. До виділених слів добери з довідки протилежні за значенням.
свіжий хліб — ...              хліб солодкі ліки —...ліки
свіжі квіти — ...               квіти повне відро —... відро
солодке яблуко —...        яблуко повний місяць —... місяць
С л о в а  д л я  д о в і д к и: кисле, зів'ялі, молодий, порожнє, черствий, гіркі.

10. Встав прикметники у подані прислів'я та приказки, випиши парами прикметники-антоніми.
Більше вір своїм очам, ніж... речам.
Боязливому по вуха — ... по коліна.
В добрім житті кучері в'ються, а в... — січуться.
Гірка робота, а ... хліб.
Добра порада виведе, а ... заведе.
З великої хмари — ... дощ.
Мудрий не все каже, що знає, а ... не все знає, що каже.


11. Замінити прикметники так, щоб похмура картина природи змінилася на протилежну. Виписати парами прикметники-антоніми.
Важкі чорні хмари пливли небом.
Сердитий вітер гойдав віти дерев.


12. Доберіть синоніми до поданих слів, доберіть іменник, який може характеризуватися кількома з дібраних ознак.
Веселий — ... Великий — ...
Хоробрий — ... Маленький —...

13.Доберіть антоніми до слів, складіть речення з отриманими парами слів:
Високий — ... Новий — ...
Світлий - ... М'який — ...

 

14. Прочитайте текст. Поставте замість крапок пропущені прикметники, користуючись словами для довідок

 

… сонце щедро сипле на землю своє проміння. Швидко тане сніг. З горбків збігають … струмочки. А на … галявинах з’явились перші проліски.

Діти виглядають з вирію пташок!

Слова для довідок: ясне, лісових, дзвінкі.